GDPR & Storno podmínky | Horský Hotel Kozubová

 

GDPR

 

VOP & STORNO PODMÍNKY

 
 

Informace o zpracování osobních údajů ubytovaných – hostů Horského hotelu Kozubová

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“)

Správcem osobních údajů je: 
Horský hotel Kozubová s.r.o., IČ 06117961 / DIČ: CZ0611791 se sídlem Milíkov č. ev. 28, Milíkov - 739 81
, provozovna – 739 81, Milíkov ev. č. 28
zastoupena: Bc. Zuzana Varcopová, jednatel - 558330050, reditel@hotel-kozubova.cz

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:

  • splnění smlouvy o ubytování a provedení opatření přijatých před jejím uzavřením,
  • ochrana oprávněných zájmů správce pro případ určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků v případném soudním, trestním či správním řízení,
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů v případě krajní nouze a
  • plnění právních povinností správce údajů.

Ubytovatel je oprávněn i bez souhlasu ubytovaného jako subjektu údajů zpracovat jeho osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s ubytovaným a pro uzavření a plnění smlouvy, a to již v případě poptávky, kdy ke komunikaci s ubytovaným nebo objednatelem ubytovatel potřebuje údaje jako je např. jméno a příjmení, datum narození a adresa pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce jako ubytovatel má dále oprávněný zájem provádět přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel je povinen umožnit subjektu údajů se kdykoliv se z odběru e-mailových obchodních sdělení odhlásit.

Podle § 3 zákona o místních poplatcích je správce jako ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, včetně důvodu, pro které nebyl vybrán poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Podle § 100 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR je správce jako ubytovatel vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole. Do domovní knihy se zapisují osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má a podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osobní údaje správce získává od objednatele ubytování nebo od ubytovaných a jejich zákonných zástupců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností správce a bez jejich poskytnutí není možné poskytnout ubytovací službu. Osobní údaje budou u správce uloženy pod dobu trvání právního důvodu pro jejich zpracování, nestanoví-li zákon lhůtu delší.

Ubytovaný jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se ubytovaný jako subjekt údajů obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tento dokument je účinný od 25. května 2018.

Plné znění>> https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/

 

Všeobecné  a storno  podmínky Horského Hotelu Kozubová

Objednat pobyt v zařízení HORSKÝ HOTEL KOZUBOVÁ lze telefonicky,pomocí rezervačního sytému nebo emailem.
Objednávka pobytu je přijata telefonicky nebo písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HORSKÉHO HOTELU KOZUBOVÁ, případně potvrzením z rezervačního systému

Individuální klienti:

zálohová faktura
hotovost při příjezdu na recepci
kreditní karta
garance platební kartou – v případě, že host nedojede se strhává poplatek v ceně první noci z objednaného pobytu

Při závazné objednávce ubytování je hostům zasílána zálohová faktura ve výši 30% z celkové ceny pobytu nebo 500 Kč/osoba.
Při on-line rezervaci se zálohy řídí nastavením systému.

Firemní akce, svatby, skupiny:

zálohová faktura ve výši 50% z celkové ceny ubytování musí být uhrazena nejpozději do 30 dní před počátkem akce, pokud není stanoveno jinak

Způsob platby: 

Bankovním převodem:
Firma: Horský Hotel Kozubová s r o
IČO: 0611791 / DIČ: CZ0611791
Sídlo: Milíkov č. ev. 28, Milíkov - 739 81

Adresa provozovny: Milíkov 28, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko
Banka: KB
Číslo účtu: 115-4577050297/0100

Kreditní karty: 
Přijímáme: Visa, American Express, Mastercard, Maestro.

Storno podmínky:

Individuální klienti
písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit nejpozději 7 dnů před příjezdem bez storno poplatků při pozdějším zrušení bude hotelem účtován poplatek ve výši ceny první noci voucheru. V případě, že host nedojede, či storna z důvodu neodvratitelných událostí Vám storno poplatek nebude účtován.

Poplatky za zrušení skupinové rezervace:

Ubytování:
30 – 14 dní 30% z celkové ceny ubytování
14 – 7 dní 50% z celkové ceny ubytování
6 – 2 den 70% z celkové ceny ubytování
48 hodin 100% z celkové ceny ubytování

Stravovací služby:
7 – 1 den 30%
V den konání akce 100%

Storno poplatky se mohou účtovat i při částečném nevyužití objednané ubytovací kapacity nebo objednaných služeb.
Tyto podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou. Záloha je vratná, při zrušení rezervace 48h před nástupem na ubytování.

  
Rezervovat
Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

NABÍDKA PRO ŠKOLY
NABÍDKA PRO ŠKOLY